Điều khoản

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web thanhhoaportal.vn. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng trang web thanhhoaportal.vn.

Nội dung thông tin

Trang web thanhhoaportal.vn chuyên cung cấp thông tin về các sự kiện và tin tức thể thao.

Tất cả các thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Chúng không đại diện cho bất kỳ lời khuyên chuyên gia hoặc ý kiến của thanhhoaportal.vn.

Website thanhhoaportal.vn không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin được đăng trên trang web. Bạn chịu trách nhiệm tận dụng thông tin này và xác minh tính chính xác trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên thông tin này.

Sử dụng cá nhân

Bạn được phép truy cập và sử dụng trang web thanhhoaportal.vn cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Bạn không được phép sử dụng trang web này để sao chép, truyền tải, phân phối hoặc tiếp thị bất kỳ nội dung trái với pháp luật, gây hại, đe dọa, quấy rối hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Bảo mật thông tin

Website thanhhoaportal.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật được quy định. Tuy nhiên, khi các thông tin được truyền trên Internet luôn có mức độ rủi ro nhất định. Chúng tôi không thể đảm bảo 100% bảo mật thông tin của bạn.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Nội dung trên trang web thanhhoaportal.vn có thể chứa các đường link liên kết đến bên thứ ba. Những liên kết này có tác dụng hỗ trợ hoặc bổ sung các thông tin cho người dùng.

Website thanhhoaportal.vn không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua các liên kết trên trang web chúng tôi.

Bản quyền

Mọi nội dung, hình ảnh, video, âm thanh và tài liệu khác trên trang web thanhhoaportal.vn được bảo vệ bởi luật bản quyền và thuộc quyền sở hữu của thanhhoaportal.vn hoặc các bên sở hữu tương ứng.

Bạn không được sự dụng, phân phối, sao chép, hoặc công bố bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ thanhhoaportal.vn hoặc các bên sở hữu tương ứng.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Việc tiếp tục sự dụng các dịch trên website chúng tôi sau khi có các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.